6508.com

威尼斯手机客户端网站

人材职位 人材部门 人材人数 人材所在
消费主管 消费部 1

威尼斯官方网站

威尼斯官方网站

职位要求:基本要求
------------------------------------------------------------
雇用情势:社会人士
工作时间要求:全职
学历要求:大专以上
性别要求:男
职称要求:不限
岁数要求:26岁 至 45岁

其他要求:
------------------------------------------------------------
1.企管或食物相干专业;
2五年水产行业履历

威尼斯手机客户端网站